NNW standard - SWRN Ubezpieczenia online

Witamy ! Zapraszamy do zakupu ubezpieczenia przez internetBiuro SWRN czynne:
pon - pt, 8.00 - 18.00
Tel.
Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się ze mną:
tel.
Przejdź do treści
UBEZPIECZENIA NNW OD 22 ZŁ
Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

NNW to ubezpieczenie chroniące Ciebie w każdym miejscu i czasie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Masz możliwość ubezpieczenia się w jednym z najszerszych zakresów dostępnych na rynku.
Szczególnie polecane osobom, które za względu na swój stan zdrowia nie mogą przystąpić do ubezpieczenia na życie.
Co zyskujesz ?

Dodatkowe świadczenia w momencie, kiedy doszło do wypadku komunikacyjnego w trakcie jazdy komunikacją miejską
lub w samochodzie, a Ty miałeś zapięte pasy bezpieczeństwa.

szeroki zakres ubezpieczenia niedostępny w standardowych ofertach NNW oferowanych na rynku

dodatkowe świadczenia w momencie, kiedy doszło do wypadku komunikacyjnego w trakcie jazdy komunikacją miejską lub w samochodzie, a Ty miałeś zapięte pasy bezpieczeństwa.
WAŻNE !
Możesz wykupić po jednym ubezpieczeniu zarówno w CONCORDII
i WIENER, tym samym zwiększając sumy ubezpieczenia
w poszczególnych ryzykach.
Dostępne warianty ubezpieczenia:

Towarzystwo Ubezpieczeniowe:
CONCORDIA
CONCORDIA
CONCORDIA
CONCORDIA
WIENER
WIENER
WIENER

Składka miesięczna:
22 zł
38 zł
54 zł
69 zł
41,50 zł
60,50 zł
86 zł

Szczegóły:
Zakres ubezpieczenia
skumulowane wysokości świadczeń  w PLN


wariant 1
wariant 2
wariant 3
wariant 4
wariant 5
wariant 6
wariant 7
1.
Zgon w następstwie nieszczęśliwego wypadku:w ruchu komunikacyjnym w przypadku śmierci
w trakcie jazdy komunikacją publiczną
137 500
275 000
400 000
525 000
50 000
75 000
100 000

w ruchu komunikacyjnym w przypadku zapinania pasów w samochodzie z poduszkami
111 250
225 000
330 000
437 500
50 000
75 000
100 000

w ruchu komunikacyjnym
100 000
200 000
300 000
400 000
50 000
75 000
100 000
2.
Zgon wskutek NWw wyniku nieszczęśliwego wypadku
25 000
50 000
100 000
150 000
50 000
75 000
100 000

jeżeli śmierć nastąpiła w następstwie postrzelenia w trakcie strzelaniny pomiędzy napastnikami i policją
37 500
75 000130 000180 00050 00075 000100 000

jeżeli śmierć nastąpiła w następstwie pogryzienia przez psa
37 500
75 000130 000180 00050 00075 000100 000

jeżeli śmierć w następstwie tego samego nieszczęśliwego wypadku poniosło oboje rodziców
37 500
75 000130 000180 00050 00075 000100 000
3.
Zgon wskutek zawału lub udaru
-
---50 00075 000100 000
4.
Trwała niezdolność do pracy
wskutek NW
15 000
50 000100 000150 00025 00037 50050 000

wskutek zawału / udaru

---25 00037 50050 000
5.
Czasowa niezdolność do pracy w wyniku NW
5 000
5 0005 0005 000---
6.
Poważne zachorowanie

---1 5003 0004 500
7.
Operacje chirurgiczne w NNW
3 000
1 0002 0003 0001 5003 0004 500
8.
Niezdolność do samodzielnej egzystencji
15 000
30 000
45 000
60 000
---
9.
Trwały uszczerbek na zdrowiu:

a)
za 1% trwałego uszczerbku z NW
200
4006008005007501 000

w przypadku uciążliwości leczenia
200
400600800---
b)
za 1% trwałego uszczerbku wskutek zawału
lub udaru

200
4006008005007501 000

w przypadku uciążliwości leczenia
200
400600800---
c)
dodatkowe świadczenie z tytułu złamania kości, oparzenia, odmrożenia, wstrząśnienia i stłuczenia mózgu----w każdym wariancie w wysokości 1% su za każdy wskaźnik procentowy ustalony dla danego urazu (tabela OWU)
10.
Pobyt w szpitalu:
w wyniku NW - za dzień
25
50
60
70
50
100
120

wskutek zawału lub udaru - za dzień
-
---50100120
11.
Koszty leczenia:
wskutek NW
10 000
20 000
20 000
20 000
10 000
15 000
20 000

wskutek zawału / udaru
-
-
-
-
10 000
15 000
20 000
12.
Koszty nabycia środków pomocniczych
po NW
2 000
4 000
4 000
4 000
15 000
22 500
30 000

wskutek zawału lub udaru
-
-
-
-
15 000
22 500
30 000
13.
Koszty przysposobienia zawodowego inwalidów
2 000
4 0004 0004 00015 00022 50030 000
14.
Zadośćuczynienie za ból doznany wskutek NW
-
---5007501 000
15.
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej
-
---50 00050 000100 000
16.
TAP - Telefoniczna Asysta Prawna

-----TAK
17.
Assistance medycznyTAKTAKTAK---


CONCORDIA
CONCORDIA
CONCORDIA
CONCORDIA
WIENER
WIENER
WIENER

wariant 1
wariant 2
wariant 3
wariant 4
wariant 5
wariant 6
wariant 7
Wiek przystąpienia od:
od 18 r.ż.
od 18 r.ż.
od 18 r.ż.
od 18 r.ż.
od 18 r.ż.
od 18 r.ż.
od 18 r.ż.
Wiek przystąpienia do:
brak górnego limitu
brak górnego limitu
brak górnego limitu
brak górnego limitu
brak górnego limitu
brak górnego limitu
brak górnego limitu
Składka miesięczna:
22 zł

38 zł

54 zł

69 zł

41,50 zł

60,50 zł

86 zł

Uprawiasz sport zawodowo ?
Przydatne dokumenty:
CONCORDIA
warianty 1-4
WIENER
warianty 5-7
Ogólne Warunki Umowy:
Przewodnik:
Ulotka:
Porównanie zapisów OWU:
CONCORDIA
WIENER
WYBIERAJĄC JEDEN Z WARIANTÓW UBEZPIECZENIA NNW CONCORDIA
BĘDZIESZ MÓGŁ SKORZYSTAĆ Z PONIŻSZYCH ŚWIADCZEŃ W RAMACH USŁUGI ASSISTANCE MEDYCZNEGO (wariant standardowy)
To dodatkowe świadczenia na które możesz liczyć w sytuacji nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania.
Z poniższych świadczeń możesz skorzystać Ty, a także członkowie Twojej rodziny (małżonek, dziecko).
Potrzebujesz dodatkowych informacji ?
Wróć do spisu treści